„DIGILABOR – MULTIMÉDIÁS MEGOLDÁSOK A 21. SZÁZAD KIHÍVÁSAIRA”

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00144

A projekt címe: „Digilabor – multimédiás megoldások a 21. Század kihívásaira”

Kedvezményezett neve: Sajó Televízió Nonprofit Kft.

Támogatással elnyert összeg: 6.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2020.03.31.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00144

A projekt bemutatása

I. A projektgazda bemutatása

A projektgazda a Sajó Televízió Nonprofit Kft, melynek elődjét (Sajó Televízió Közhasznú Társaság) 1997-ben alapította Sajószentpéter Város Önkormányzata. A képviselő-testület azzal a céllal hozta létre a városi televíziót, hogy a nyilvánosság számára is elérhetővé tegye a grémium üléseit, hogy az itt élők megfelelő tájékoztatást kapjanak a városban zajló eseményekről, valamint az is célként fogalmazódott meg, hogy egy 24 órás képújság üzemeltetésével az önkormányzatnak legyen egy olyan tájékoztatási platformja, melynek segítségével hirdetményeit, hivatalos közléseit eljuttathassa a lakossághoz. A 22 évvel korábbi indulás óta sok minden megváltozott a Sajó TV háza táján: 2008. márciusától (Szentpéteri Krónika címmel) egy jelenleg kéthavonta megjelenő közéleti lapot is kiad a Kft, 2011 tavaszán egy modern, a Rendezvények Házában kialakított stúdióba költözhetett a városi tévé, s a korábbi eseményrögzítést felváltotta szerkesztett adások készítése. Jelenleg (péntekenként) heti egy szerkesztett adással jelentkezik a Sajó TV, amit a következő hét hétfőjén ismétlünk meg. A képújság továbbra is nap 24 órájában elérhető a PARISAT Kft. által biztosított csatornán, miközben havi rendszerességgel közvetítjük a képviselő-testület üléseit, illetve alkalmanként a közmeghallgatásokat.

II. A fejlesztési helyszín

A fejlesztés keretében érintett létesítmény jelenlegi helyzetének bemutatása

A fejlesztés helyszínéül szolgáló épület (Rendezvények Háza) Sajószentpéteren, a Hunyadi u. 11. szám alatt található. Az egykori mozi épületének a felújítást követő átadására 2011 tavaszán került sor. Az épület egy ÉMOP pályázat („Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja”) keretében kapta meg jelenlegi formáját, illetve funkcióit. Az alsó szint egy többfunkciós, mobil fallal kettéosztható rendezvény-, illetve házasságkötő teremként funkcionál, valamint itt helyezkednek el az öltözők és a vizes blokkok és egy raktár is. A félemeleti szinten található a Sajó TV stúdiója, vezérlője, valamint az ügyvezető irodája. Ide akár kerekesszékkel is fel lehet jutni, hiszen már a tervezésnél figyelembe vettük azt a lehetőséget, hogy egy stúdióbeszélgetésre mozgáskorlátozott riportalanyt is hívhassunk. Ebben egy speciális kialakítású lift segíti a rászorulókat. A pályázat keretében a félemeleten található ügyvezetői iroda alakulna át digilaborrá (az ügyvezető egy másik épületben kapott elhelyezést), ahová letelepítjük a számítógépes munkaállomást, illetve itt helyezzük el a pályázatban beszerzésre kerülő eszközöket (fényképezőgép, drón, videokamerák) is. A későbbiekben – kiscsoportos foglalkozások keretében – itt zajlanak majd a bemutatók és a non-formális képzések. A megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan Sajószentpéter Város Önkormányzatának tulajdonában van, mely per-és igénymentes. A fejlesztéshez a tulajdonos Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult.

A létesítmény meglévő funkció- és szolgáltatáskörének, használói csoportjainak bemutatása

A Rendezvények Háza a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközpont tagintézményeként 2011-től működik jelenlegi formájában. A helyi Gyöngyszem mazsorett csoport 1998 óta létezik, s amint elkészült a Rendezvények Háza, attól kezdve gyakorlási, edzési céllal használják az épület földszinti részén található rendezvénytermet. Több mint 20 éves pályafutásuk alatt számos hazai és külföldi elismerést, díjat kaptak. A Freedance 2008 TSE, amint az a nevében is benne van 2008-ban alakult, méghozzá azzal a céllal, hogy a sajószentpéteri fiatalok körében népszerűsítse a formációs táncot. Fennállásuk óta több bajnoki cím és dobogós helyezés fűződik a nevükhöz. Hasonlóan a mazsorett csoporthoz, ők is gyakorlási, edzési helyszínként használják a Rendezvények Házában található termet. Egy lépcsősor, illetve egy mozgáskorlátozott lift segítségével juthatunk fel a félemeletre, ahol a Sajó TV stúdiója, vezérlőszobája, illetve ügyvezetői irodája található. Itt készülnek a város életéről szóló szerkesztett adások (vágás, utóhangosítás, feliratozás), itt történik a képújság szerkesztése, valamint kéthavi rendszerességgel a Szentpéteri Krónika c. közéleti lap tervezése, nyomdai munkára való előkészítése. Az ügyvezetői iroda helyén további funkcióként lép be a „Digilabor”, ahol a pályázatban megvalósuló eszközbeszerzést és fejlesztést követően a CLLD pályázat harmadik felhívásához (Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren) kapcsolódva non-formális képzések lebonyolítására kívánunk pályázatot benyújtani.

III. A fejlesztési szükségletek

A fejlesztés céljainak és elvárt eredményeinek bemutatása, a HKFS céljaihoz való illeszkedés

A PÁTRIA SAJÓSZENTPÉTER Kulturális, Sport- és Városfejlesztő Helyi Közösség az alábbi szempontok figyelembevételével készítette el a saját helyi közösségi fejlesztési stratégiáját, amely három alappillérre épül:
- A helyi közösség identitását erősítő infrastrukturális fejlesztés önkormányzati közösségi tér fejlesztésével, eszközbeszerzéssel;
- Családi és közösségi célú, több generációt szolgáló többfunkciós, nyílt közösségi terek kialakítása, fejlesztése;
- Közösségi szabadidős, kulturális és sportesemények támogatása.

A stratégia célja egyértelműen az, hogy a város képessé váljon általa megtartani a lakosságot, növekedjen a város vonzó és visszahívó ereje, különösen a fiatalok és a családok számára. Jelen projekt a HKFS-ben megfogalmazott célokkal teljesen szinkronban van, hiszen az eszközbeszerzéssel és infrastrukturális fejlesztéssel létrejövő „Digilabor” kifejezetten a fiatalabb korosztályt célozza meg, aktív közösségi életet eredményezve. Új kreatív szolgáltatásokat befogadni képes, újszerű funkciók ellátására alkalmat ré kialakulása minőségi előrelépést jelentene a város kulturális életében.

A tervezett tevékenységek összegző bemutatása

„Digilabor” kialakítása a Rendezvények Házában

A korábbi ügyvezetői iroda átalakításával egy olyan modern, a 21. század digitális kihívásaira válaszolni képes laboratórium jön létre, amely – hálózatba kötve a Sajó TV már meglévő berendezéseivel – nem csupán arra lesz képes, hogy megfelelően kidolgozott digitális tartalmakat állítson elő, hanem arra is, hogy a CLLD pályázat 3. felhívásához csatlakozva olyan tudással ruházza fel a sajószentpéteri fiatalokat, melynek birtokában a későbbiekben a kreatív ipar egyes területein akár előnnyel induljanak a munkavállalás terén.

A fejlesztés iránti kereslet megalapozottságának ismertetése

A projekt célcsoportja az a diákság, akik nem rendelkeznek önálló keresettel, így számukra a professzionális fotó- és videoeszközök az elérhetetlen álom kategóriába tartoznak. Az általános és középiskolák ugyancsak nem rendelkeznek olyan eszközparkkal, melyek segítségével professzionális digitális tartalmakat lehetne előállítani. Ezt az űrt hivatott betölteni a Sajó Televízió által létrehozandó digitális labor, ahol minden feltétel rendelkezésre áll majd ahhoz, hogy az érdeklődők ne csak a digitális képalkotás módszereivel ismerkedhessenek meg, hanem a vágás, a kiadványszerkesztés, sőt, a legmodernebb dróntechnika alapjait is elsajátíthassák, miközben az operatőri vagy éppen a fotográfusi munka szakmai fogásaival is megismerkedhetnek.
A projekt előkészítése során arra akartunk választ kapni, hogy ténylegesen valós igény mutatkozik-e „Digilabor” által nyújtandó szolgáltatások igénybevételére. Ezért 2019 januárjában ellátogattunk a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskolába, ahol a 13-14 éves korosztályt (7. és 8. osztályos tanulók) megszondázva arra kerestük a választ, vajon szívesen részt vennének-e a televízió munkatársai által tartott nonformális képzéseken? A hólabda módszerrel készült mintavételezési eljárás számunkra is meglepő eredményt hozott: a diákok 72 százaléka nyilatkozott úgy, hogy örömmel megismerkedne a legmodernebb képalkotási, képszerkesztési formákkal, és mindössze 28 százaléka mondta azt, hogy nem érdeklődik a jövőben útjára induló műhelyfoglalkozások iránt. Mindez azt jelzi számunkra, hogy – megvalósulása esetén – egy olyan alkotóműhely jöhet létre a Sajó Televízió égisze alatt, amely professzionális digitális tartalmak előállítására lesz képes, miközben a most felnövekvő generáció valós tudást szerezhet a mozgóképkultúra területén.

IV. Célcsoportok

A projekt elsődleges célcsoportja a 14-18 év közötti korosztály, vagyis azok a fiatalok, akik a legfogékonyabb korban vannak a számítástechnika, a digitális képalkotás, képfeldolgozás iránt. Ez az a korosztály, akik gyakran saját mobiltelefonjaikkal is fotókat, videókat készítenek, s azokat különböző közösségi platformokra töltik fel. Jól tudjuk, ez a fajta tartalomelőállítás messze van a profizmustól, azonban mégis egy fajta iránymutatás abban a tekintetben, hogy kik azok, akik vélhetően szívesen részt vennének majd a „Digilabor” közösségében. A CLLD „Közösségi rendezvények támogatása Sajószentpéteren” című III. helyi felhívására sikerrel történő pályázat esetén a létrehozott digilaborban több generációt érintő, non-formális képzések lebonyolítását tervezzük megvalósítani.

V. Együttműködések

A Sajó Televízió a mindennapi működése során szoros kapcsolatban áll az önkormányzattal, a város nevelési, oktatási intézményeivel, a civil szféra képviselőivel, valamint a Sajószentpéteri Művelődési és Sportközponttal is. Ez utóbbival közös programokat (Városnapok, Formációs Táncgála) is szervez. Elmondható, hogy a Sajó TV egyfajta mikrotérségi szerepkört is betölt, hiszen alkalmanként Alacskán, Kondón, Varbón, illetve a Pitypalatty-völgy más településein is készít felvételeket. A „Digilabor” kialakításával a kreatív anyagok elkészítésénél ugrásszerű javulás prognosztizálható, illetve az sem mellékes, hogy ezen anyagok elkészítésébe azokat a fiatalokat is be lehetne vonni, akik a későbbiekben csatlakoznak a digitális labor közösségéhez. Így tulajdonképpen „élesben” kipróbálhatják tudásukat, kreativitásukat, hiszen az így elkészített digitális tartalom nem csupán egy „piszkozat” lesz, hanem egy olyan alkotás, melyet 44 település lakói láthatnak.

VI. Horizontális szempontok

A beavatkozás elsődleges célja egy a meglévő igényekre épülő, rugalmas, innovatív, széles körű közösségi kezdeményezéseket magába foglaló „Digilabor” létrehozása, amely lehetőséget nyújt a helyi társadalom kapcsolatrendszerének kialakítására, együttműködésének építésére. A tervezett fejlesztés diszkriminációmentes, egyenlő esélyű hozzáférést biztosít a létrehozott infrastruktúrához, szolgáltatásokhoz. A Sajó Televízió Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet fordít az európai uniós forrásból támogatott projektek szerinti horizontális szempontok,
úgy, mint az esélyegyenlőségi és környezettudatos fenntarthatóság megvalósulására mind a projekt megvalósítása és fenntartása során.

Esélyegyenlőségi fenntarthatósági szempontok többek között:
• Az esélyegyenlőség biztosításával csökkentjük a hátrányokat, az adott szempont szerinti szegregációt,
• A hátrányokkal élőkre kiemelt figyelmet kell fordítani
• A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben – mind a támogatást igénylő, mind a végső kedvezményezett tekintetében – esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
A fejlesztés helyszínéül szolgáló épület (Rendezvények Háza) teljeskörű felújítására 2011 tavaszán került sor. Az épület egy ÉMOP pályázat („Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja”) keretében kapta meg jelenlegi formáját, illetve funkcióit. A felújítás során kiemelt figyelmet kapott az épület komplex akadálymentesítése. Az épületbe való bejutás teljes mértékben akadálymentesített. Az alsó szint egy többfunkciós, mobil fallal kettéosztható rendezvény-, illetve házasságkötő teremként funkcionál, valamint itt helyezkednek el az öltözők és a vizes blokkok, mozgáskorlátozott mellékhelyiség és egy raktár is. A félemeleti szinten található a Sajó TV stúdiója, vezérlője, valamint az ügyvezető irodája. A mozgáskorlátozottak, valamint az idősebb korosztály számára az emeletre való feljutásban egy speciális kialakítású lift nyújt segítséget.

A projektnek nincs előre látható klímakockázata.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása.

VII. A projekt pénzügyi fenntarthatósága

A pénzügyi fenntarthatóság célja a projekt hosszú távú pénzügyi egyensúlyának bemutatása. A beruházás megvalósításához szükséges támogatás összege a TOP-7.1.1-H-100-2 projekt által 100%-ban finanszírozott, önerőt nem igényel. A projekt pénzügyileg fenntartható és megfelel a támogatottság követelményeinek. A Sajó Televízió Nonprofit Kft. működésének finanszírozása 3 pilléren nyugszik:
- Önkormányzati működési célú támogatás
- Szolgáltatásból eredő bevételek (képújsághirdetés, televízióműsor-gyártás, újsághirdetés – Szentpéteri Krónika, kötelező nyilvánosság biztosítása uniós projektek esetében)
- Pályázati források

A Kft. bevételeinek jelentős részét az önkormányzat által biztosított működési célú támogatás jelenti, amit minden évben (előre elkészített költségvetési koncepció alapján) a képviselő-testület biztosít a Sajó TV számára. A mikrotérségi együttműködés keretében a szomszédos településeken is dolgozik a Kft, itt javarészt eseményrögzítést, illetve televíziós műsorgyártást végez. A 24 órás képújság is stabil bevételi forrásnak tekinthető, valamint a Szentpéteri Krónika kiadása is hoz némi bevételt, hiszen majd’ minden számban található fizetett hirdetés. Az intézmény humán erőforrását tekintve a lehető legminimálisabb létszámmal (1 főállású, 2 megbízásos, 1 közfoglalkoztatott) dolgozik, ugyanakkor azt is szem előtt tartjuk, hogy megfelelő szakképzettséggel rendelkező közfoglalkoztatott munkavállaló számára is lehetőséget biztosítsunk a munkavégzésre.

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Újságcikkek

Zöld város kialakítása – Új funkciót kap az egykori Pécsi Sándor Általános Iskola - 5. oldal

A Föld napja – Tematikus nap Sajószentpéteren - 12.-13. oldal

Elemi érdekünk – Környezettudatos szemléletmód a „Zöld városban” - 14. oldal

Látványosan épül a Zöld város – Helyszíni tudósítás - 14. oldal

Épülő környezet – Szépen halad a Zöld Város projekt - 14. oldal

Mozgás és megfelelő táplálkozás – Az egészséges élet két kulcspillére - 14. oldal

Enyésző iskolából viruló szabadidőközpont - 4. oldal

Internetes cikkek, képek

A város zöld központja

Mentsük meg a Földünket!

Ligetes iskolából Fitt Liget

Videók

„Zöld város kialakítása a BÉV-telepen” lakossági fórum (2017.09.06.)

Tematikus nap a Föld napja alkalmából
(2018.04.21.)

Fitt Liget Szabadidőpark és Szolgáltató ház átadó ünnepség (2018.11.15.)

Képgaléria

A projekthez készült látványtervek

Tematikus nap a Föld napja alkalmából (2018.04.21.)

Fitt Liget Szabadidő Park és Szolgáltató ház átadó ünnepség (2018.11.15.)

A projekthez készült kiadványok

„ZÖLD VÁROS” kialakítása a BÉV-telepen

Szemléletformáló kiadvány