Elérhetőség

Sajó Televízió Nonprofit Kft.

Székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

E-mail: sajotv@gmail.com

Szerkesztőség: 3770 Sajószentpéter, Hunyadi u. 11.
(a Rendezvények Háza épületében) 

SAJÓ TELEVÍZIÓ NONPROFIT KFT. MUNKATÁRSAI

Sulyok Barnabás

ügyvezető igazgató
telefon: (20) 230-1020
e-mail: mrsuba67@gmail.com

Ujházi Tibor

képújság szerkesztő
telefon: (20) 230-1442
e-mail: sajotv@gmail.com

Kovács Gyula

szerkesztő, operatőr

Román Péterné

újságíró
telefon: (30) 408-7687
e-mail: szentpeterikronika@citromail.hu

Kiss Barnabás

újságíró

Kovács István

újságíró

Heiszman Adrienn

fotográfus

BEMUTATKOZÁS

Sajószentpéteren viszonylag korán kiépítésre került a kábeltelevíziós hálózat, melynek segítségével számos égi és földi csatorna költözött az otthonokba. Ezen keresztül a város lakóihoz eljutottak az ország és a világ hírei, miközben néhány évig a saját városukban zajló eseményekről mit sem tudtak az emberek.

- 1995

Az 1995-ben civil szerveződésként létrejött Sajó TV ezt a hiányt, űrt szándékozott betölteni. Néhány lelkes ember (Barta József, Budai Erzsébet, dr. Kacsándi László, dr. Macsári Zsuzsanna, Sulyok Barnabás, Szabó Csaba, Varga Attila) munkája nyomán megszülettek az első – házilagos, VHS technikával készült – felvételek, amelyek kép- és hangminőségben ugyan hagytak kívánnivalót maguk után, de a nagyfokú elhivatottság és tenni akarás ezt is kompenzálni tudta. Mindenki hozzájárult valamivel a műsorok elkészítéséhez, sőt olyan ember is akadt a csapatban, aki anyagi támogatást biztosított a nélkülözhetetlen műszaki berendezések megvásárlásához. A lelkes társulat egyetlen (VHS) kamerája az MSK-tól származott, amit alkalmanként kölcsönkértünk a felvételek idejére. Több mint másfél esztendőn át készültek így, a 3-4 hetente jelentkező, a város életéről szóló műsorok, amikor életbe lépett a médiatörvény, komoly feltételeket szabva a helyi televíziók működésének.

1997 - 

Szerencsére az akkori képviselő-testület is úgy gondolta, hogy szükség van a településen egy ilyen médiára, így felkarolta a Sajó TV-t, és a törvény előírásainak figyelembe vételével – 1997. július 1-jével – megalapította a Sajó Televízió Közhasznú Társaságot. A szükséges műszaki beruházásokat követően az ügyvezető igazgató és az akkori műszaki vezető fogtak hozzá a valódi stúdió kialakításához a Gyermekek Házában. Az elavult házi technika helyére SVHS, illetve Mini DV (digitális) rendszer került, ami már alkalmas volt arra, hogy túllépjünk a korábbi, amatőr szinten. Mint önkormányzati tulajdonú társaság, ettől az időponttól (a képviselő-testületi ülések mellett), a településen zajló eseményeken (óvodai, iskolai ünnepségeken) is jelen volt a helyi tévé, sőt a városunkba látogató híres emberek is rendre megszólaltak a szerkesztett adásokban.

- 2000
- 2004

A hirtelen megnövekedett feladatmennyiség új munkatársak csatlakozását tette szükségessé, így 2000-ben egy szerkesztő-riporterrel, majd később egy képújság-szerkesztővel bővült a korábbi, kéttagú stáb. 2003 őszétől – a B.A.Z. Megyei Munkaügyi Központ támogatásával – egy újabb szakemberrel gyarapodott a csapat, így 2004-ben már öten készítettük a városi televízió adásait, igaz, a szűkös anyagi keretek miatt (az operatőr kivételével) mindenki csupán másodállásban, vagy mellékfoglalkozásként űzte ezt a tevékenységet.

2007 -
2008 -
 

Az igazi áttörést a 2007-es év hozta a Sajó TV életében: a képviselő-testület anyagi támogatást biztosított egy nagyobb volumenű fejlesztéshez, minek eredményeként megváltozott a tévé arculata, illetve az adások minősége is ugrásszerűen javult. 2008 tavaszán újabb feladatkörrel bővült a társaság repertoárja, miután a város képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sajó TV Kht.-ra bízza egy helyi, közéleti újság kiadását. Így született meg a Szentpéteri Krónika, amely havi rendszerességgel tájékoztatja a város lakóit, természetesen nemcsak a képviselő-testület döntéseiről, hanem a közélet más fontos történéseiről is, miközben a televízió – a 24 órás képújság mellett – heti egy alkalommal egy magazinműsor (Mozaik) keretében dolgozza fel a város életét befolyásoló eseményeket.

- 2009
- 2011

A Társaság működésében egy újabb fordulópontot jelentett a 2009-es esztendő, ekkor ugyanis a korábbi, közhasznú társasági formát nonprofit gazdasági társaság váltotta, így 2009. július 1-jétől Sajó Televízió Nonprofit Kft.-ként működik a városi televízió. A VTV 1997-es megalakulása óta minden bizonnyal a 2011-es év volt a Társaság számára a legmeghatározóbb, hiszen 2011 tavaszán (egy ÉMOP pályázat keretén belül) befejeződött Sajószentpéter történelmi városközpontjának rehabilitációja, melynek szerves része volt a Rendezvények Háza kialakítása, ahol a Sajó TV is elhelyezést nyert. Az épület korábban moziként működött, így a félszinteltolásos kialakítás továbbra is megmaradt. A tévé stúdió az épületben önálló egységként, a korábbi terjengős alapterületet jelentősen csökkentve került kialakításra. A szintkülönbség áthidalására emelőlap beépítése vált szükségessé, így a félszint, vagyis a tévé stúdió is megközelíthető akadálymentesen. 2011 tavaszától itt készülnek tehát a városi tévé adásai, ahol – a korszerű kialakításnak köszönhetően – élő adások lebonyolítására is lehetőség nyílt.