NON-FORMÁLIS KÉPZÉSEK
MEGVALÓSÍTÁSA, HELYTÖRTÉNETI
KIADVÁNYOK MEGJELENTETÉSE

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00432

A projekt címe: Non-formális képzések megvalósítása, helytörténeti kiadványok megjelentetése

Kedvezményezett neve: Sajó Televízió Nonprofit Kft.

Támogatással elnyert összeg: 8.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezésének tervezett napja: 2021.03.31.

A projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00432

A projekt bemutatása

A projekt célja
A projekt megvalósításával célunk a korábbi pályázat keretében kialakítandó „Digilabor”-ban olyan non-formális képzések szervezése, ahol a kreatív ipar iránt érdeklődő fiatalok elsajátíthatják a professzionális képalkotás, a Photoshop és Premiere Elements szoftverek segítségével az utómunkálatok vagy akár a dróntechnika rejtelmeit is. Ugyanakkor helytörténeti kiadványok elkészítésével célunk, hogy Sajószentpéter lakossága és a településre érkezők megismerjék a település múltját, írott és épített örökségét, hagyományait, növelve ezzel a közösség összetartozásának megerősítését, a hagyományok ápolását, a fiatalok lokálpatriotizmusának erősítését.

A projekt szakmai tartalmának részletezése
A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények: Sajószentpéter 2019-ben ünnepelte várossá nyilvánításának 30 éves jubileumát. Komoly évforduló ez a település életében, hiszen egy olyan városról van szó, amely mindig is büszke volt múltjára, ápolta hagyományait, nem feledve azokat a személyeket, akik lokálpatriótaként építették a várost a múltban és jelenben egyaránt. Miért fontos az, hogy egy település megismerje a múltját, írott és épített örökségét, hagyományait? Azért, mert szerepe van a közösség megtartásában, önbecsülésének erősítésében, az együvé tartozás érzését erősíti. Egy város megtartó ereje nemcsak a munkahelyek számától függ, hanem attól, hogy az ott lakók mennyire érzik sajátjuknak a települést, mennyire büszkék szülővárosukra és mennyire akarnak tenni érte. A 30 éves jubileum alkalmat ad arra, hogy a dolgos, olykor szürke hétköznapok monotóniáját megszakítsa és emlékeztessen arra, kik vagyunk, honnan jöttünk, merre tartunk. Minden embernek van identitástudata, tartozunk családhoz, kisebb-nagyobb közösségekhez és szülőföldünkhöz. Ezt az identitástudatot hivatott erősíteni az ünnepségsorozat és az ezen apropóból készülő három helytörténeti kiadvány.
A TOP-7.1.1-16-H-100-2 számú pályázat keretében a Sajó Televízió Nonprofit Kft. pályázatot nyújtott be „Digilabor” létrehozása céljából. A kialakítandó digitális laborban a non-formális képzések célja az, hogy a kreatív ipar iránt érdeklődő fiatalok értékelhető tudásra tegyenek szert a digitális képalkotással, képszerkesztéssel kapcsolatban, amely lehetőséget biztosít számukra kreatív és mai igényekre épülő informatikai szaktudás megszerzésére, növelve ezzel jövőbeli munkaerő-piaci elhelyezkedésük esélyét.

A projekt előkészítettsége
A Sajó Televízió Nonprofit Kft. a CLLD pályázat II. felhívásának („Közösségi terek fejlesztése Sajószentpéteren”) keretében pályázatot nyújtott be egy digitális labor kialakítására. Jelen pályázat így tulajdonképpen az előzőre épül, hiszen a korábbi pályázat keretében beszerzésre kerülő eszközök a CLLD pályázat III. felhívásának eredményeként lesznek használatba véve. Természetesen a megjelentetni kívánt három helytörténeti kötetnek is vannak előzményei: a város történetének monografikus feldolgozása elindult, egy forráskiadvány mellett, két kötet 1848-ig tárja fel a város múltját. Ezen kívül készült egy szép kivitelezésű kötet, amely képeslapokon keresztül mutatja be a várost. A most tervezett kötetek ebbe a sorba illeszkedve szeretnének még többet bemutatni a város múltjából és jelenéből.

A projekt által érintett célcsoport(ok)
A pályázat keretében megvalósuló projekteknek többféle célcsoportja van: a non-formális képzések célcsoportja a 13-18 év közötti korosztály, vagyis azok a fiatalok, akik a legfogékonyabb korban vannak a számítástechnika, a digitális képalkotás, képfeldolgozás iránt. Ugyanakkor a helytörténeti kiadványok sokkal szélesebb rétegeket szólítanak meg. Egyrészt azokhoz szólnak, akik például a város híres emberei közül akár többet is személyesen ismertek, másrészt a fiatalabb korosztálynak is érdekes olvasmányt jelenthetnek ezek a kötetek, hiszen ők éppen ezekből a kiadványokból ismerhetik meg azokat az embereket, akik a város életében egykor fontos szerepet játszottak, illetve napjainkban fontos szerepet játszanak.

Megvalósítandó tevékenységek
Jelen projekt célja egyrészt non-formális képzések megvalósítása a digitális technika iránt érdeklődő 13-18 év közötti fiatalok bevonásával, másrészt 3 helytörténeti kiadvány megjelentetése, mely hűen mutatja be Sajószentpéter Város múltját és jelenét.
Non-formális képzés esetében a professzionális képalkotás (mind az álló-, mind a mozgóképek vonatkozásában) elsajátítása, másrészt a Photoshop és Premiere Elements szoftverek segítségével az utómunkálatok kivitelezése. A végtermék szempontjából (sok esetben) jelentősebb szerepet kap az utómunka, amely során az adott kép-, vagy videófelvétel elnyeri a végső formáját. Ehhez a tevékenységhez nyújt majd megfelelő alapot a számítógépes munkaállomás, melyen az Adobe professzionális szoftverei futnak. Ugyancsak fontos eleme a képzésnek a dróntechnika elsajátítása. Mind a reklám-, mind a dokumentumfilmes szegmensben egyre nagyobb igény mutatkozik légi felvételek készítésére. Néhány évvel korábban még komoly szervezőmunkára és persze nem csekély anyagi befektetésre volt szükséges egy-egy ilyen forgatás kivitelezéséhez, hiszen helikoptert vagy kisrepülőgépet kellett ahhoz bérelni, hogy néhány – esetenként nem is csúcsminőségű – légi felvétel elkészülhessen. A professzionális dróntechnika térhódításával mindez egyszerűbbé vált, azonban ezen eszközök kezelése, irányítása rendkívül komoly szakmai felkészültséget igényel, amit a képzések során szintén szeretnénk átadni az érdeklődő fiataloknak. A három helytörténeti kiadvány hozzájárul majd ahhoz, hogy az itt lakók otthonuknak érezzék szülővárosukat, a máshol élők hazataláljanak, a máshonnan érkezők otthonra leljenek Sajószentpéteren. A kötetek beépíthetők lesznek a helyi tantervekbe, helytörténet oktatásra is alkalmassá válnak, kiegészítve a város történetéről korábban megjelent kötetekkel, ismertethetik meg a fiatalokat városuk életével, erősítve bennünk az összetartozás érzését.

kepzes

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

Újságcikkek

placeholder image

Zöld város kialakítása – Új funkciót kap az egykori Pécsi Sándor Általános Iskola - 5. oldal

placeholder image

A Föld napja – Tematikus nap Sajószentpéteren - 12.-13. oldal

Elemi érdekünk – Környezettudatos szemléletmód a „Zöld városban” - 14. oldal

placeholder image

Látványosan épül a Zöld város – Helyszíni tudósítás - 14. oldal

placeholder image

Épülő környezet – Szépen halad a Zöld Város projekt - 14. oldal

placeholder image

Mozgás és megfelelő táplálkozás – Az egészséges élet két kulcspillére - 14. oldal

placeholder image

Enyésző iskolából viruló szabadidőközpont - 4. oldal

Internetes cikkek, képek

A város zöld központja

Mentsük meg a Földünket!

Ligetes iskolából Fitt Liget

Videók

placeholder image

„Zöld város kialakítása a BÉV-telepen” lakossági fórum (2017.09.06.)

placeholder image

Tematikus nap a Föld napja alkalmából
(2018.04.21.)

placeholder image

Fitt Liget Szabadidőpark és Szolgáltató ház átadó ünnepség (2018.11.15.)

Képgaléria

A projekthez készült látványtervek

placeholder image

Tematikus nap a Föld napja alkalmából (2018.04.21.)

placeholder image

Fitt Liget Szabadidő Park és Szolgáltató ház átadó ünnepség (2018.11.15.)

Kapcsolódó linkek, dokumentumok

A projekt keretében beszerzett eszközök

  • Blackmagic Design ATEM Television Studio HD

  • Blackmagic Design HyperDeck Studio Mini

  • Blackmagic Design's GPI and Tally Interface

  • Acer Monitor V226HQL

  • Lenovo ideapad 330s-15ARR

  • Trust 21512 egér

A projekthez készült kiadványok

eletutak small

Életutak - Díszpolgárok, jeles személyek Sajószentpéter történetében

fehere_feketen small

Fehéren, feketén - A régi Sajószentpéter fényképeken

lokalpatriota small

Sajószentpéter lokálpatrióta szemmel